Start

Minskad smärta och mer energi

Massage är en av de viktigaste metoderna för att ge dig med fibromyalgi smärtlindring.

Fibromassage® är en speciellt anpassad, mycket mild, massagemetod som utvecklats under 90-talet för att hjälpa patienter med kronisk smärta. Efter mer än 1.500 behandlingar vet vi att fibromyalgipatienter kan få bättre livskvalitet och mindre smärta.

Berqvist Massage & Friskvårdsutbildningar utbildar terapeuter i fibromassagen Intresset är stort. Hittills har omkring 1500 terapeuter deltagit. Det finns också kurser för patienter och deras anhöriga,
där syftet är att man får lära sig de mest elementära fibromassagegreppen för att kunna använda dem i sin egenvård.