Föreläsningar

Massage är en av de viktigaste metoderna för att ge dig med fibromyalgi smärtlindring. Men det räcker inte bara med massage för att nå ett bra resultat. Vi försöker arbeta utifrån en helhetssyn, där massage, kost, träning och avslappning, kroppshållning och mental hälsa är viktiga inslag. Allt som omger dig, påverkar dig och din hälsa!

Föreläsningsinnehåll
• Hur det började – bakgrund
• Beskrivning av resultat från studierna
• Massage- Varför är det så bra för Fibromyalgi?
• Beröringens effekter
• Avspänning – olika metoder

Stefan Göthager, pionjär inom fibromassage har gästat vår förening
ett flertal gånger. Med den erfarenhet och kunskap som Stefan har med just
människor med fibromyalgi och smärta gör att han förmedlar sitt budskap om
vägen till mindre smärta, kan vara för många av oss just vara fibromassage. På
ett humoristisk, pedagogiskt men ändock allvar i budskapet om kroppen och
själen gör att vi varmt rekommenderar Stefan till er andra som vi lära och veta mera om smärta, fibromyalgi och fibromassage.

Reumatikerföreningen Västerås/Tina Danielson

Boka föreläsning
Boka din förening på en temakväll om fibromassage. Vi varvar teori med praktik under ca. 1-2 timmar. Ni som är fibromyalgipatienter tag gärna med en anhörig också. Fibro-ombuden i föreningen kontaktar oss och samlar ihop intresserade. Kontakta oss på info@fibromassage.se

Vi samarbetar med: