Fibromassage

Studier

Två landstingsprojekt och fler än 1500 behandlingar ligger idag till grund för fibromassage som behandlingsmetod. Totalt har cirka 1 500 behandlingar utförts. Den utgör en central roll i den behandling som givits patienterna i projektet.

Massagen, som utförs med strykningar och olika handgrepp, är individuellt anpassad för varje patient. Ett nära samspel mellan patient och terapeut är en viktig förutsättning för bra resultat. Samtliga patienter har fått två behandlingar varje vecka, en behandling har tagit ungefär en timma, sammanlagt 14 behandlingstimmar.

Samtliga 71 patienter som ingick i projektet, upplevde fibromassagen mycket positiv. Efter knappt 2 månaders kursmedverkan noterades en signifikant sänkning när det gäller symtom som känslomässig reaktion, brist på energi, fysisk rörlighet, sömnstörning, smärta och social isolering.

Vissa upplevde en förbättring redan efter fem- sex behandlingar, medan andra behövde tio-elva behandlingar för att uppnå likvärdigt resultat. Det är därför viktigt att ge patienten den tid som behövs. Massagen ska ses som ett komplement till övrig behandling. Den har öppnat upp möjligheten för rehabteamet (läkare, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och dietist) att komma närmare det primära målet dvs att öka psykisk och fysisk funktion.