Stefan har ordet.

När jag i början på 90-talet kontaktades för att delta i en studie, rörande fibromyalgi, kom jag från att ha masserat mestadels idrottare.
Istället för traditionell massage fick jag övergå till en varsam beröring eftersom vissa patienter var så beröringsömma att det knappt gick att nudda huden.
Som ni förstår var det totala motsatser till varandra när det gäller tryck på muskulaturen m.m. Att utforma en mjuk beröring kunde bara ske med hjälp av all feedback från de patienter jag fick massera. De är de enda som kan säga vad som känns bra eller inte bra.

Fibromyalgipatienter har ett ytterst handikappande syndrom som inte syns och smärtan är en subjektiv upplevelse men jag fick lära mig att ”the pain is what the patient says it is”!

Fibromyalgi påverkar hela människan både till kropp och själ och skall behandlas med detta i åtanke.  Fibromassagen tar hänsyn till hela människan och är därför ett koncept där mental träning, näring och skonsam träning mm ingår, de är viktiga delar i den behandlingsarsenal och de åtgärder som finns.
Många har upplevt massagen som att få ett välbehövligt andrum för att sedan orka ta itu med det egna välbefinnandet och hälsan.
Fibromassagen är inte en passiv behandling utan snarare en möjlighet att få en stund för sig själv utan krav på motprestation.
Detta kan bli en välbehövlig vila då många patienter, med fibromyalgi, har högt ställda krav på sig själva.
Upplevelsen av välbefinnande, smärtlindring och stressreduktion, samt att massagen fyller ett grundläggande behov av beröring, gör att jag känner en stor tacksamhet över förmånen och ansvaret att arbeta med denna patientgrupp.

I våra kurser för Fibromassörer förmedlar vi kunskapen om hur dessa patienter kan bemötas på bästa sätt.
Ett bemötande präglat av respekt för den enskildes upplevelser av sin situation är en viktig del av undervisningen.
Jag hoppas du känner denna vår ambition när du kommer till en behandling hos någon av våra Fibromassörer på den ort du bor.

Tack för ordet.
Stefan Göthager

Vi samarbetar med: